Детска градина Малкият принц, Пловдив

Учебната 2018/2019г. бе много богата на разнообразни събития

свързани с живота на децата и с дейността на детската градина. И тази година, освен заложените в Годишния план дейности, организирахме и проведохме и много допълнителни дейности, които допринесоха за познавателното, езиково, физическо, социално и емоционално развитие на децата и обогатиха възпитателно- образователния процес. Всички мероприятия бяха подробно отразени пред обществеността със снимков материал, текст и видеоклипове във фейсбук страницата, сайта и ютуб канала на ДГ „Малкият принц”, които са действащо портфолио на детската градина.

За повече информация вижте целия файл

ucheben-plan

Детска градина „Малкият Принц“

  • Пловдив, ул. „Леонардо да Винчи“ 47
  • 032/63 53 59, 032/63 53 60
  • m.prinz@dg.plovdiv.bg

Училищно настоятелство: vat.ltd@abv.bg

ДГ "Малкият Принц"
ул. Леонардо Да Винчи №47
032 / 635 359
032 / 635 360
m.prinz@abv.bg