Детска градина Малкият принц, Пловдив

Утвърден със заповед № РД – 09 – 653/13.09.2022г., Приет на ПС с Протокол № 6/12.09.2022г.

При целодневна организация в учебно време от 15.09.2022г. до 31.05.2023г.

Часови интервалОсновни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
7.00 – 8.30Прием
Дейности по избор на децата
Утринна гимнастика
8.30 – 9.00Закуска
9.00 – 10.00Основни форми на педагогическо взаимодействие
10.00 – 10.30Подкрепителна закуска
10.30 – 12.00Допълнителни педагогически дейности
Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
12.00 – 13.00Обяд
13.00 – 15.30Следобедна почивка
15.30 – 16.00Раздвижване и закуска
16.00– 17.00Основни форми на педагогическо взаимодействие
Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
17.00 – 19.00Дейности по избор на децата
Изпращане на децата

При целодневна организация в неучебно време от 01.06.2022 г. до 14.09.2023г.

 

Часови интервалДопълнителни форми на педагогическо взаимодействие
7.00 – 8.30Прием
Дейности по избор на децата
Утринна гимнастика
8.30 – 9.00Закуска
9.00 – 10.00Основни форми на педагогическо взаимодействие
10.00 – 10.30Подкрепителна закуска
10.30 – 12.00Допълнителни педагогически дейности
Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
12.00 – 13.00Обяд
13.00 – 15.30Следобедна почивка
15.30 – 16.00Раздвижване, подвижни игри и закуска
16.00 – 16.30Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
16.30 – 19.00Дейности по избор на децата
Изпращане на децата

При целодневна организация в учебно време от 15.09.2022г. до 31.05.2023г.

 

Часови интервалОсновни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
7.00 – 8.30Прием
Дейности по избор на децата
Утринна гимнастика
8.30 – 9.00Закуска
9.00 – 10.00Основни форми на педагогическо взаимодействие
10.00 – 10.30Подкрепителна закуска
10.30 – 12.00Допълнителни педагогически дейности
Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
12.00 – 13.00Обяд
13.00 – 15.30Следобедна почивка
15.30 – 16.00Раздвижване, подвижни игри и закуска
16.00– 17.00Основни форми на педагогическо взаимодействие
Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
17.00 – 19.00Дейности по избор на децата
Изпращане на децата

При целодневна организация в неучебно време от 01.06.2021 г. до 14.09.2021г.

 

Часови интервалДопълнителни форми на педагогическо взаимодействие
7.00 – 8.30Прием
Дейности по избор на децата
Утринна гимнастика
8.30 – 9.00Закуска
9.00 – 10.00Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
10.00 – 10.30Подкрепителна закуска
10.30 – 12.00Игри
12.00 – 13.00Обяд
13.00 – 15.30Следобедна почивка
15.30 – 16.00Раздвижване, подвижни игри и закуска
16.00– 16.30Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
16.30 – 19.00Дейности по избор на децата
Изпращане на децата

При целодневна организация в учебно време от 15.09.2022г. до 31.05.2023г.

 

Часови интервалОсновни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
7.00 – 8.30Прием
Дейности по избор на децата
Утринна гимнастика
8.30 – 9.00Закуска
9.00 – 10.00Основни форми на педагогическо взаимодействие
10.00 – 10.30Подкрепителна закуска
10.30 – 12.00Допълнителни педагогически дейности
Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
12.00 – 13.00Обяд
13.00 – 15.00Следобедна почивка
15.00 – 16.00Раздвижване, подвижни игри и закуска
16.00– 17.00Основни форми на педагогическо взаимодействие
Допълнителни педагогически дейности
17.00 – 19.00Дейности по избор на децата
Изпращане на децата

При целодневна организация в неучебно време от 01.06.2022г. до 14.09.2023г.

 

Часови интервалДопълнителни форми на педагогическо взаимодействие
7.00 – 8.30Прием
Дейности по избор на децата
Утринна гимнастика
8.30 – 9.00Закуска
9.00 – 10.00Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
10.00 – 10.30Подкрепителна закуска
10.30 – 12.00Игри
12.00 – 13.00Обяд
13.00 – 15.00Следобедна почивка
15.00 – 16.00Раздвижване, подвижни игри и закуска
16.00– 16.30Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
16.30 – 19.00Дейности по избор на децата
Изпращане на децата

При целодневна организация в учебно време от 15.09.2022г. до 31.05.2023г.

 

Часови интервалОсновни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
7.00 – 8.30Прием
Дейности по избор на децата
Утринна гимнастика
8.30 – 9.00Закуска
9.00 – 10.00Основни форми на педагогическо взаимодействие
10.00 – 10.30Подкрепителна закуска
10.30 – 12.00Допълнителни педагогически дейности
Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
12.00 – 13.00Обяд
13.00 – 15.00Следобедна почивка
15.00 – 16.00Раздвижване, подвижни игри и закуска
16.00– 17.00Основни форми на педагогическо взаимодействие
Допълнителни педагогически дейности
17.00 – 19.00Дейности по избор на децата
Изпращане на децата

При целодневна организация в неучебно време от 01.06.2021г. до 14.09.2021г.

 

Часови интервалДопълнителни форми на педагогическо взаимодействие
7.00 – 8.30Прием
Дейности по избор на децата
Утринна гимнастика
8.30 – 9.00Закуска
9.00 – 10.00Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
10.00 – 10.30Подкрепителна закуска
10.30 – 12.00Игри
12.00 – 13.00Обяд
13.00 – 15.00Следобедна почивка
15.00 – 16.00Раздвижване, подвижни игри и закуска
16.00– 16.30Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
16.30 – 19.00Дейности по избор на децата
Изпращане на децата

Детска градина „Малкият Принц“

  • Пловдив, ул. „Леонардо да Винчи“ 47
  • 032/63 53 59, 032/63 53 60
  • m.prinz@dg.plovdiv.bg

Училищно настоятелство: vat.ltd@abv.bg

ДГ "Малкият Принц"
ул. Леонардо Да Винчи №47
032 / 635 359
032 / 635 360
m.prinz@abv.bg