Детска градина Малкият принц, Пловдив
Анелия Божанова

Анелия Божанова

Директор

Образование

Висше

Първа специалност

ПУ "П.Хилендарски", специалност "ПУП - НУП", ОКС - Бакалавър, проф. квал. „Учител в ДГ и начално училище“

Втора специалност

ПУ "П.Хилендарски", специалност "Алтернативи в предучилищното и училищното образование", ОКС – Магистър

ПКС

V

Трудов стаж

10 години

Телефон

0884 202 459, 032/635 360

e-mail

m.prinz@abv.bg

Тодорка Чуклева

Тодорка Чуклева

Завеждащ административна служба

Образование

Висше

Първа специалност

Европейски колеж по икон. и управление Счетоводство и контрол, проф. квалиф.- Икономист, бакалавър

Втора специалност

ПУ "П. Хилендарски"- Стопанско управление, проф. квалиф - Мениджър

Мария Алексиева

Мария Алексиева

Домакин

Образование

средно специално

Първа специалност

ТОХ-Ас.Златаров-Пловдив Специалност- Технология на храната, проф. квалиф - Готвач-технолог

Втора специалност

Проф.училище по икономика Специалност - Счетоводна отчетност, проф. квалиф - Икономист-счетоводител

Кристина Михова

Кристина Михова

 Учител по музика в детска градина

Образование

Висше

Първа специалност

АМТИИ, специалност "Изпълнителско изкуство- класическо пеене", ОКС - Бакалавър, проф. квал. „Изпълнител и преподавател по класическо пеене“

Втора специалност

АМТИИ, специалност " Изпълнителско изкуство- класическо пеене ", ОКС – Магистър, проф. квал. „Магистър по класическо пеене“

Трета специалност

ПУ “Паисий Хилендарски“,специалност“ Педагогика на обучението по музика в детската градина и средното училище“, ОКС – Магистър, проф. квал :“Учител по музика в ДГ и СОУ“

Трудов стаж

1 години

Теодора Минчева

Теодора Минчева

Мед. сестра

Стоянка Георгиева

Стоянка Георгиева

Старши учител

Образование

Висше

Първа специалност

ПУ "Паисий Хилендарски" ПУП - Магистър, Детски учител

Втора специалност

ПУ "Паисий Хилендарски" НУП - Преквалификация

ПКС

IV

Трудов стаж

20 години

Телефон

0884 922 057

e-mail

grupa1.mp@abv.bg

Марина Паунова

Марина Паунова

Учител

Образование

Висше

Специалност

ПУ "П.Хилендарски", специалност "ПУП - НУП", ОКС - Магистър, проф. квал. „Учител в ДГ и начално училище“

Трудов стаж

3 години

Елена Михова

Елена Михова

Помощник възпитател

ГАЛЯ СЛАВЧЕВА

Галя Славчева

Учител

Образование

Висше

Първа специалност

ПУ "Паисий Хилендарски" ПУП - Бакалавър, Предучилищна педагогика и чужд език

Трудов стаж

8 години

Телефон

032/635 360

e-mail

grupa2.mp@abv.bg

Светла Бакова

Светла Бакова

Учител

Образование

Висше

Първа специалност

"Изпълнителско изкуство" – Бакалавър, Учител по музика в детска градина, начален, среден и горен курс

Втора специалност

ПУ "Паисий Хилендарски"- "Иновационни технологии в начално и предучилищно образование" - Магистър, Педагог, детски учител и начален учител

Трудов стаж

6 години

Донка Кулева

Донка Кулева

Помощник възпитател

Мария Цинцарова

Мария Цинцарова

Старши учител

Образование

Висше

Специалност

ПУ "Паисий Хилендарски" ПУП - Магистър, Детски учител

ПКС

IV

Трудов стаж

30 години - 17 педагогически

Телефон

0879 587 874

e-mail

janevacincarova@abv.bg

Росица Христова

Росица Христова

Учител

Образование

Висше

Първа специалност

ПУ "П.Хилендарски", специалност "Бит и технологии", ОКС - Бакалавър, проф. квал. „Учител по техника и технологии“

Втора специалност

ПУ "П.Хилендарски", специалност "ИКТ в предучилищното образование и началния етап на СОУ", ОКС – Магистър, проф.квал.“Педагог, учител и начален учител“

Трудов стаж

3 години

Господинка Ярева

Господинка Ярева

Помощник възпитател

ЦВЕТЕЛИНА БОЖИКОВА

Цветелина Божикова

Учител в дет. градина

Образование

Висше

Специалност

ПУ „П.Хилендарски” - Специалност ПНУП,

Специалност

ОКС – бакалавър, ПК- детски и начален учител

ПКС

V

Трудов стаж

2 година

Мария Чепишева

Мария Чепишева

Учител

Образование

Висше

Специалност

ПУ "П.Хилендарски", специалност "Предучилищна педагогика", ОКС - Бакалавър, проф. квал. „Детски учител“

Трудов стаж

1 години

ГерганаТороманова

ГерганаТороманова

Помощник възпитател

Величка Георгиева

Величка Батинкова

Старши учител

Образование

Висше

Първа специалност

ПУ "Паисий Хилендарски" ПУП - Бакалавър, Детски учител

Втора специалност

ПУ "Паисий Хилендарски" - "Училищна психология", Магистър, Училищен психолог

ПКС

II

Трудов стаж

31 години

Телефон

032/635 360

e-mail

grupa_5@abv.bg

Таня Димитрова

Таня Димитрова

Учител

Образование

Висше - Магистър

Първа специалност

МИО, РУ "Ангел Кънчев" - Русе

Втора специалност

Спорт в училище

Трета специалност

ПУ "Паисий Хилендарски" - ПНУП

Трудов стаж

7 години

e-mail

tsteuchgm@abv.bg

Благородна Китева

Благородна Кетева

Помощник възпитател

Евелина Пехливанова

Евелина Пехливанова

Учител

Образование

Висше - Магистър

Първа специалност

ПУ "Паисий Хилендарски" - Бизнес икономика

Втора специалност

ПУ "Паисий Хилендарски" - ПНУП

Трудов стаж

1 година

e-mail

evelina_pehlivanova@abv.bg

Наталия Димитрова

Наталия Димитрова

Учител

Образование

Висше - Бакалавър

Специалност

ПУ "Паисий Хилендарски" - ПУПЧЕ, Детски учител

Трудов стаж

1 година

e-mail

nataliqkostadinova1995@abv.bg

Аделина Янакиева

Аделина Янакиева

Помощник възпитател

Мирослава Киркова

Мирослава Киркова

Старши учител

Образование

Висше

Специалност

ВПИ-Благоевград, Магистър, Детски учител

ПКС

II

Трудов стаж

39 години

Диана Панчева

Диана Панчева

Учител

Образование

Висше

Специалност

ПУ "Паисий Хилендарски" Бакалавър, Педагог, детски учител и детски учител по чужд език

ПКС

V

Трудов стаж

14 години

Иванка Илиева

Иванка Илиева

Помощник възпитател

Станислава Иванова

Станислава Иванова

Учител

Образование

Висше

Специалност

ПУ "Паисий Хилендарски" ПУП и НУП - Бакалавър, Детски и начален учител

ПКС

V

Трудов стаж

8 години

e-mail

grupa8.mp@abv.bg

Антония Нанева

Антония Нанева

Учител

Образование

Висше

Специалност

ПУ "Паисий Хилендарски"- ПУП и НУП - Бакалавър, Детски и начален учител

Трудов стаж

2 година

e-mail

grupa8.mp@abv.bg

Йорданка Караджова

Йорданка Караджова

Помощник възпитател

Янка Стаманска

Янка Матанска

Готвач

Христинка Недева

Христинка Недева

Помощник готвач

Александара Колева

Марияна Рудова

Работник в кухня

Георги Стоянов

Георги Стоянов

Ремонт и поддръжка сгради

Борислав Борисов

Борислав Борисов

Огняр

Величка Батинкова – Старши учител:

  • Европейски-образователен и консултативен център гр.София, Лиценз за работа с нормативни док. по ЗБУТ и КТ.
  • Статуетка „Малкият принц“ и грамота „Учител на годината“ за уч. 2018/ 2019 г. за постигнати значими резултати в процеса на обучението, възпитанието и социализацията на децата.

Станислава Иванова – Учител:

  • Статуетка „Малкият принц“ и почетна грамота за „Учител на годината за уч. 2017/2018 г.“ за значими резултати в педагогическото взаимодействие с децата.

Детска градина „Малкият Принц“

  • Пловдив, ул. „Леонардо да Винчи“ 47
  • 032/63 53 59, 032/63 53 60
  • m.prinz@dg.plovdiv.bg

Училищно настоятелство: vat.ltd@abv.bg

ДГ "Малкият Принц"
ул. Леонардо Да Винчи №47
032 / 635 359
032 / 635 360
m.prinz@abv.bg