Детска градина Малкият принц, Пловдив

Утвърдена със заповед №476/09.09.2019г., Приет на ПС с Протокол № 1/09.09.2019 г.

Седмична програма на планираните педагогически ситуации за учебната 2019/2020г. ДГ „Малкият принц”, град Пловдив, р-н. Централен

вижте целия файл

Образователният процес в ДГ „Малкият принц”, гр. Пловдив се осъществява в съответствие със ЗПУО и Наредба №5/03.06.2016г. за предучилищно образование и по утвърдена Програмна система.
Първа, втора, трета и четвърта групи използват учебните помагала на издателство „Клет” – познавателни книжки „Приятели” и изд. „Слово“ – познавателни книжки „Моливко“.

Детска градина „Малкият Принц“

  • Пловдив, ул. „Леонардо да Винчи“ 47
  • 032/63 53 59, 032/63 53 60
  • m.prinz@dg.plovdiv.bg

Училищно настоятелство: vat.ltd@abv.bg

ДГ "Малкият Принц"
ул. Леонардо Да Винчи №47
032 / 635 359
032 / 635 360
m.prinz@abv.bg