Детска градина Малкият принц, Пловдив

Утвърдена със заповед № 515/ 10.09.2018г., Приета на ПС с Протокол № 1/04.09.2018 г.

Седмична програма на планираните педагогически ситуации за учебната 2018/2019г. ДГ „Малкият принц”, град Пловдив, р-н. Централен

вижте целия файл

Образователният процес в ДГ „Малкият принц”, гр. Пловдив се осъществява в съответствие със ЗПУО, Наредба №5/03.06.2016г. за предучилищно образование и следните програмни системи:

  • първа, втора, трета и четвърта група – „Моливко”, издателство „Слово”

Детска градина „Малкият Принц“

  • Пловдив, ул. „Леонардо да Винчи“ 47
  • 032/63 53 59, 032/63 53 60
  • m.prinz@dg.plovdiv.bg

Училищно настоятелство: vat.ltd@abv.bg

ДГ "Малкият Принц"
ул. Леонардо Да Винчи №47
032 / 635 359
032 / 635 360
m.prinz@abv.bg