Детска градина Малкият принц, Пловдив

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод „ и „Училищно мляко“ за учебните 2019г./2020г., 2020г./ 2021г. и 2021г./2022г.. съгласно Постановление № 32 от 22.02.2019, обнародвано в Държавен вестник брой 18 от 01.03.2019г и Постановление №38 от 01.03.2019г. обнародвано в Държавен вестник брой №19 от 05.03.2019г„ за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и…

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

Открити уроци по плуване

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ОБЯВЯВАМЕ ОТВОРЕНИ ВРАТИ ЗА ОТКРИТИ УРОЦИ ПО ПЛУВАНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ МЕСЕЦ МАЙ С ПРЕПОДАВАТЕЛ -Г-ЖА ТАНЯ МЕСРОБОВИЧ. ЗАПОВЯДАЙТЕ ВСЯКА СРЯДА И ПЕТЪК ОТ 10.00 ДО 11.30 ч. В ПЛУВНИЯ БАСЕЙН НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА.

Детска градина „Малкият Принц“

  • Пловдив, ул. „Леонардо да Винчи“ 47
  • 032/63 53 59, 032/63 53 60
  • m.prinz@dg.plovdiv.bg

Училищно настоятелство: vat.ltd@abv.bg

ДГ "Малкият Принц"
ул. Леонардо Да Винчи №47
032 / 635 359
032 / 635 360
m.prinz@abv.bg