Детска градина Малкият принц, Пловдив

Родителска среща за сформиране на нов ОС към ДГ „Малкият принц“

П О К А Н А

 

Уважаеми родители,

 

Като избрани представители на родителите от всяка група от първия етап за сформиране на Обществен съвет при ДГ “Малкият принц“, Ви каня най-учтиво да присъствате на среща за провеждане на втория етап от излъчването на членове и органи на  Обществения съвет при ДГ “Малкият принц“, която ще се проведе на 20.12.2022 г. от 17.30 ч. във физкултурния салон на детската градина.

 

Събранието ще протече при следния дневен ред:

 

  1. Запознаване с Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети в ДГ относно реда за избора на членове и резерви и припомняне правомощията на членовете на обществения съвет.
  2. Избор на конкретни членове на Обществения съвет от представителите на родителите по групи.
  3. Избор на резервни членове от представителите на родителите.

Детска градина „Малкият Принц“

  • Пловдив, ул. „Леонардо да Винчи“ 47
  • 032/63 53 59, 032/63 53 60
  • m.prinz@dg.plovdiv.bg

Училищно настоятелство: vat.ltd@abv.bg

ДГ "Малкият Принц"
ул. Леонардо Да Винчи №47
032 / 635 359
032 / 635 360
m.prinz@abv.bg