Drop-Down Menu

Информация за изпълнение на бюджета на ЦДГ Малкият принц

ЦДГ "Малкият принц" е най-голямата по капацитет и площ целодневна детска градина в централната градска част. Тя е официално открита на 31.03.1986 г. и като интериор и екстериор има интересно архитектурно решение. Притежава 4 отделни блока, свързани с топли коридори и самостоятелни плувен басейн и физкултурен салон.
Детското заведение е с капацитет 240 деца и 34 души персонал. Педагогическите кадри са висококвалифицирани и доказват професионалното си равнище вече 25 години като базови учители към ПУ "П.Хилендарски". С цел усвояване на нови способи за общуване с децата, те са преминали редица квалификационни курсове, почти всички притежават ІІ, ІІІ, ІV и V ПКС, психотренинг под ръководството на доц. А. Джалдети и проф. Р. Стаматов, курс "Философия за деца" към СУ "Св. Климент Охридски"и много др.


 
   
В теоретичен и практичен план евристичните търсения на колектива са насочени към програмата на доц. Витанова и колектив. Основна ценност в дейността на детското заведение са децата и усилията на всички служители са насочени към ориентирането им в общочовешките ценности, които имат личностен смисъл в живота им, към съхраняване и насърчаване на детската самоизява и индивидуалност и към формиране на богата култура чрез системата от дейности в детската градина.
Във взаимоотношенията с родителите се прилагат съвременните пазарни механизми на търсене и предлагане. В резултат на това се организират различни видове допълнителни дейности, чрез избора на които децата развиват своите заложби, интереси, култура и здраво тяло.
Такива дейности са: изучаване на езици, плуване, пиано, балет, рисуване, актьорско майсторство, компютърна грамотност, баскетбол, футбол и детска аеробика, а на родителите се предлагат консултации с психолог по възникнали проблеми в общуването им с децата, както и за изследване на някои качества и свойства на психичните процеси.
Материалната база на детската градина е богата и красива, а учителите работят със съвременни учебно-технически средства.
Към детската градина се проявява международен интерес от страни като: Канада, Франция, Англия, Дания, Италия, Холандия, Испания, Португалия, Гърция,Украйна и др. Гостуват и колеги от различни градове и селища на страната. Работим като отворена система и обмена на информация между нас и света е в стила ни на живот и дейност.

Директор на детското заведение е г-жа Ирена Милушева.


начало
за нас
прием
програма
галерия
екип
контакти