Детска градина Малкият принц, Пловдив

Права на децата.

1. Право на дом и семейство

Аз имам право да бъда с моята майка и татко, а задължението ми е да ги слушам, обичам и уважавам. Имам право на сигурност и удобство в своя дом, а задължението ми е да го пазя подреден и чист.

2. Право на образование

Аз имам право да посещавам детската градина, в която играя, уча и се възпитавам,а задължението ми е да слушам и уважавам своите учители и приятели. Имам право да допускам грешки, а задължението ми е да се уча от своите грешки и да не ги повтарям.

3. Право на здравословен начин на живот

Аз имам право да живея здравословно, а ако се разболея да отида при добър лекар. Отговорността ми е да изпълнявам всички негови съвети. Имам право на здравословна храна, а задължението ми е да си изяждам храната, да не я хабя и да спазвам етикета на хранене.

4. Право на собствено мнение

Аз имам право да казвам какво мисля, а задължението ми е да бъда толерантен към мнението на другите. Имам право да бъда възприеман като равностоен партньор и приятел, а отговорността ми е да се вслушвам в мнението на другите и да го уважавам.

5. Право на информация

Аз имам право да научавам нови и интересни неща в ДГ, а отговорността ми е да внимавам и да ги запомням.

6. Право на име

Аз имам право на мое собствено име, на документи за самоличност, а моето задължение е да ги използвам и пазя.

7. Право на защита

Аз имам право на обич и закрила, а отговорността ми е да обичам и помагам на другите.

8. Право на специални грижи

Всички деца имат права, независимо от техните различия, а отговорността им е да признават и уважават различията в другите.

9. Право на собствена култура, произход и религия

Аз имам право да ползвам майчиния си език, имам право на националност, етнически произход, религиозна свобода и на национална култура, а задължението ми е да се гордея с нея.

10. Право на чиста околна среда

Аз имам право на чиста околна среда, чиста питейна вода и храна, а задължението ми е да я опазвам.

Детска градина „Малкият Принц“

  • Пловдив, ул. „Леонардо да Винчи“ 47
  • 032/63 53 59, 032/63 53 60
  • m.prinz@dg.plovdiv.bg
  • info-1690110@edu.mon.bg

Училищно настоятелство: vat.ltd@abv.bg

ДГ "Малкият Принц"
ул. Леонардо Да Винчи №47
032 / 635 359
032 / 635 360
m.prinz@abv.bg