Детска градина Малкият принц, Пловдив

ДГ „Малкият принц“ е една от най-голeмите по капацитет и площ детска градина в централната градска част. Тя е официално открита на 31.03.1986 г. и като интериор и екстериор има интересно архитектурно решение. Притежава 4 отделни блока, свързани с топли коридори и самостоятелни плувен басейн, физкултурен салон, кабинет „Малки откриватели“, кабинет по БДП, кабинет по музика, фитнес зала за големи, стая за семейството, фоайета към групите и др.

Детското заведение е с капацитет 240 деца и 35 души персонал. Педагогическите кадри са висококвалифицирани и доказват професионалното си равнище вече 30 години. ДГ е база за обучение на студенти по музика от ПУ „П.Хилендарски“ и АМТИИ, гр. Пловдив. С цел усвояване на нови способи за общуване с децата, те са преминали редица квалификационни курсове, почти всички притежават ПКС -ІІ, ІІІ, ІV и V ПКС, психотренинг под ръководството на проф. Румен Стаматов, курс „Философия за деца“ към СУ „Св. Климент Охридски“, участват в европейски проекти и много др.

В теоретичен и практичен план евристичните търсения на колектива са насочени към създаване на иновативна физическа среда и информационно осигуряване на децата. Изградена е нова концепция за организация на групите и материалната база.

Основна ценност в дейността на детското заведение са децата и усилията на всички служители са насочени към ориентирането им в общочовешките ценности, които имат личностен смисъл в живота им, към съхраняване и насърчаване на детската самоизява и индивидуалност и към формиране на богата култура чрез системата от дейности в детската градина

Във взаимоотношенията с родителите се прилагат съвременни пазарни механизми на търсене и предлагане. В резултат на това се организират различни видове допълнителни педагогически дейности, чрез избора на които децата развиват своите заложби, интереси, таланти, култура и здраво тяло.
Такива дейности са: изучаване на езици, плуване, пиано, балет, рисуване, актьорско майсторство, компютърна грамотност, баскетбол, футбол, модерни и народни танци и др., а на родителите се предлагат консултации с психолог по възникнали проблеми в общуването им с децата, както и за изследване на някои качества и свойства на психичните процеси.

Материалната база на детската градина е богата и красива, а учителите работят със съвременни учебно-технически средства.

Към детската градина се проявява международен интерес от страни като: Канада, Франция, Англия, Дания, Италия, Холандия, Испания, Португалия, Гърция, Украйна и др. Гостуват и колеги от различни градове и селища на страната. Работим като отворена система и обмена на информация между нас и света е в стила ни на живот и дейност.

za-gradinata-11
za-gradinata-12
za-gradinata-03
za-gradinata-09
za-gradinata-08
za-gradinata-07
za-gradinata-06
za-gradinata-05
za-gradinata-04
za-gradinata-02
za-gradinata-01
za-gradinata-10

Детска градина „Малкият Принц“

  • Пловдив, ул. „Леонардо да Винчи“ 47
  • 032/63 53 59, 032/63 53 60
  • m.prinz@dg.plovdiv.bg
  • info-1690110@edu.mon.bg

Училищно настоятелство: vat.ltd@abv.bg

ДГ "Малкият Принц"
ул. Леонардо Да Винчи №47
032 / 635 359
032 / 635 360
m.prinz@abv.bg