Детска градина Малкият принц, Пловдив

Утвърдена със заповед №РД-09-704 от 11.09.2023 г. във връзка с Решение на ПС № 7/08.09.2023г.

Седмична програма на планираните педагогически ситуации за учебната 2022/2023г. ДГ „Малкият принц”, град Пловдив, р-н. Централен

вижте целия файл

Образователният процес в ДГ „Малкият принц”, гр. Пловдив се осъществява в съответствие със ЗПУО и Наредба №5/03.06.2016г. за предучилищно образование, по Метода на Мария Монтесори и по утвърдена Програмна система. Първа, втора и трета група използват учебните помагала на издателство „Слово“ – познавателни книжки „Моливко“, a четвърта възрастова групa ползват познавателни книжки „Приятели”– издателство „Клет”.

Детска градина „Малкият Принц“

  • Пловдив, ул. „Леонардо да Винчи“ 47
  • 032/63 53 59, 032/63 53 60
  • m.prinz@dg.plovdiv.bg
  • info-1690110@edu.mon.bg

Училищно настоятелство: vat.ltd@abv.bg

ДГ "Малкият Принц"
ул. Леонардо Да Винчи №47
032 / 635 359
032 / 635 360
m.prinz@abv.bg