Детска градина Малкият принц, Пловдив

В съответствие с разпоредбите на чл. 29, ал.4 от Наредба 5/03.06.2016г. за предучилищното образование, като основа на Програмната система на ДГ „Малкият принц“ са включени 4 основни компонента:

  1. подходи и форми на педагогическо взаимодействие;
  2. разпределение на формите на педагогическо взаимодействие;
  3. тематично разпределение за всяка възрастова група;
  4. механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното образование.

За повече информация вижте целия файл

strategia-programna-sistema

Детска градина „Малкият Принц“

  • Пловдив, ул. „Леонардо да Винчи“ 47
  • 032/63 53 59, 032/63 53 60
  • m.prinz@dg.plovdiv.bg
  • info-1690110@edu.mon.bg

Училищно настоятелство: vat.ltd@abv.bg

ДГ "Малкият Принц"
ул. Леонардо Да Винчи №47
032 / 635 359
032 / 635 360
m.prinz@abv.bg