Детска градина Малкият принц, Пловдив

Покана за заседание на Обществения съвет при ДГ“Малкият принц“

Каня Ви най-учтиво да присъствате на заседание на Обществения съвет при ДГ „Малкият принц“, което ще се проведе на 01.11.2019г„ от 12.30 ч. във физкултурния салон на детската градина. Ще бъде направен отчет за изпълнение на 3то тримесечие на бюджет 2019г. на ДГ“Малкият принц“, Пловдив

Детска градина „Малкият Принц“

  • Пловдив, ул. „Леонардо да Винчи“ 47
  • 032/63 53 59, 032/63 53 60
  • m.prinz@dg.plovdiv.bg
  • info-1690110@edu.mon.bg

Училищно настоятелство: vat.ltd@abv.bg

ДГ "Малкият Принц"
ул. Леонардо Да Винчи №47
032 / 635 359
032 / 635 360
m.prinz@abv.bg