Детска градина Малкият принц, Пловдив

Родителска среща за сформиране на нов ОС към ДГ „Малкият принц“

П О К А Н А   Уважаеми родители,   Като избрани представители на родителите от всяка група от първия етап за сформиране на Обществен съвет при ДГ “Малкият принц“, Ви каня най-учтиво да присъствате на среща за провеждане на втория етап от излъчването на членове и органи на  Обществения съвет при ДГ “Малкият принц“, която ще се проведе на 20.12.2022 г. от 17.30 ч. във физкултурния салон на детската…

Детска градина „Малкият Принц“

  • Пловдив, ул. „Леонардо да Винчи“ 47
  • 032/63 53 59, 032/63 53 60
  • m.prinz@dg.plovdiv.bg
  • info-1690110@edu.mon.bg

Училищно настоятелство: vat.ltd@abv.bg

ДГ "Малкият Принц"
ул. Леонардо Да Винчи №47
032 / 635 359
032 / 635 360
m.prinz@abv.bg