Детска градина Малкият принц, Пловдив

ПРОЕКТ „СЛЕДВАЙ МЕ!“ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

Уважаеми колеги, родители, съмишленици,

Щастливи сме да споделим участието на ДГ „Малкият принц“ в Програма „Еразъм +“ с проекта ни „Следвай ме!“. За периода 01.05.2022г. – 08.07.2022г. участвахме в два структурирани курс по проект „Следвай ме!“, с Договор № 2020 -1-BG01-KA101-078319 сключен с ЦРЧР, по Програма „Еразъм+“ в гр. Манавгат, Турция и гр. Валета, Малта.

По време на структурираните курсове на тема “eTests, eAssigments, eGames and other e Gadgets for innovative teachers” – „Тестове, задачи, игри и други подобни за иновативни учители“ и “Multimedia materials in pre-school and primary school education during pandemic and post-pandemic times” – „Мултимедийни материали в предучилищното и начално училищно образование по време на пандемия и след пандемия” част от педагозите на ДГ „Малкият принц“ се запознаха и придобиха умения за работа с нови дигитални платформи за създаване, приложение и споделяне на образователни ресурси, а именно:

  • Онлайн инструменти за създаване на образователни ресурси – H5P
  • Тестовете като инструменти за оценка и като инструменти за подпомагане на образователния процес при децата. Оценка на ученето, оценка за учене и оценяването като учене.
  • Четирите вида тестове днес -диагностична, формираща, сравнителна и сумативна оценка – как се прилагат в предучилищния етап.
  • Разработване на иновативни образователни игри и дидактични материали за деца в предучилищна възраст LearningApps
  • Създаване на QR code игри и практическото им приложение в работата с деца в предучилищна възраст.
  • Как да създадем образователно съдържание чрез „escape room“ тип игра с MS Forms и Google Form.
  • Как да създадем пространство за бърза обратна връзка чрез Mentimeter и PollEveryWhere
  • Методи за ефективно онлайн дистанционно обучение в предучилищна и начална училищна степен.
  • Редактиране на снимки и изображения в онлайн приложения- PixLR Разработване на образователни ресурси.
  • Начини на прилагане на програмата OpenShotVideoEditor. Разработване на мултимедийни материали за улесняване работата с книги и четенето на децата у дома.
  • Разработване на интерактивни презентации и мултимедийно съдържание в подкрепа на дистанционното обучение по време на пандемия – Power Point
  • Как да използваме ефективно в помощ на образователната среда ресурси от Pickerwheel
  • Как да критичното мислене на децата чрез използване инструментите в платформата Кialo-edu
  • Работа с приложението Canva, в помощ на разработването на презентационни образователни ресурси.

Посетихме училище и детска градина (общинско училище и частна детска градина), където се запознахме със спецификите на образователната система в Р Турция, споделихме нашите опит и постижения. Посетихме и местно католическо училище в Биргу, Валета – “De La Salle College”, Малта.

Презентирахме част от политиките на община Пловдив, част от които ДГ „Малкият принц“ провежда и под своя покрив, а именно: Въвеждането и прилагането на подхода на Мария Монтесори в общинските детски градини. Представихме и презентирахме в най-добра светлина една от най-добрите образователни институции в предучилищен етап в гр. Пловдив – ДГ „Малкият принц“, като получихме адмирации за образователната политика и материалната база на институцията. В заключение: поставихме основите на бъдещо партньорство с колеги от Р Турция, Румъния, Люксембург и Полша в областта на образованието.

Придобитият по проекта опит е вече споделен с всички педагогическите специалисти, работещи в ДГ „Малкият принц“, с колеги от гр. Пловдив, с колеги от Европа.

За нас участието в мобилностите, които са съфинансирани по програма „Еразъм +“ към Европейския съюз и се осъществиха с подкрепата на ЦРЧР – ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ и реализацията на проект „Следвай ме!“ бе първата ни крачка в работата по европейски проекти. Участниците обогатиха професионалните си знания и умения, базирани на иновативните и интерактивни методи и подходи, усъвършенстваха и модернизираха образователната среда, в която работят, повишиха самочувствието и мотивацията си, повишиха езиковите си познания и разшириха източниците си на информация. Създаде се нова образователна среда в детските групи и се прилагат нови подходи. Опитът и новопридобитите контакти ще ни предоставят възможности за реализация и на бъдещи европейски проекти. Въздействието на проекта ще нараства с времето, с включване на все повече заинтересовани да споделят разнообразни, интерактивни техники, оформящи съвременния облик на Европа.

Еразъм+

Детска градина „Малкият Принц“

 • Пловдив, ул. „Леонардо да Винчи“ 47
 • 032/63 53 59, 032/63 53 60
 • m.prinz@dg.plovdiv.bg
 • info-1690110@edu.mon.bg

Училищно настоятелство: vat.ltd@abv.bg

ДГ "Малкият Принц"
ул. Леонардо Да Винчи №47
032 / 635 359
032 / 635 360
m.prinz@abv.bg